• La mediació

És un mètode de resolució extrajudicial de conflictes, mitjançant el qual, una tercera persona neutral i especialitzada (mediador) facilita a les parts la gestió confidencial del conflicte, a través d'un diàleg de col·laboració, a fi que aquests de forma lliure i voluntària arribin a un acord satisfactori sobre la problemàtica presentada.

 

  • Finalitat

Facilitar a l'implicat en un conflicte la possibilitat de solucionar els problemes a través del diàleg arribant a acords satisfactoris i duradors fora de l'estructura judicial. Evidentment, aquest servei és privat i confidencial, més econòmic que la via judicial i dura menys temps, amb una considerable reducció dels costos humans, empresarials i socials que comporten l'aplicació de sistemes coercitius de la resolució de conflictes i ofereix l'oportunitat de proposar personalment les solucions per solucionar el propi conflicte.

  • Àmbits intervenció

La mediació pot aplicar-se tant a conflictes empresarials (amb proveïdors, entre empresaris, amb clients fiscals, amb treballadors…) com a familiars (de separacions, divorcis, successions, empreses familiars, menors, etc…) o com a conflictes comunitaris (entre veïns, de barri, com a consumidors, entre empreses, amb les administracions públiques…) entre uns altres.

 

  • La mediació resol els conflictes. Mediador:

Neutral i imparcial ajudarà a resoldre els conflictes, facilitant entre les parts la comunicació.
Escolta les versions de cada part.
Sol·licita la informació necessària per poder conèixer el conflicte.
Intervé en el procés sense prendre posició a favor de cap part.
Adapta el procés de mediació a les necessitats de les parts.
Convida a les parts a arribar a un acord que sigui satisfactori a les parts.
Inicia el diàleg.
Orienta i dirigeix el procés.