• Denúncies i Querelles. Delictes
  • Delictes socioeconòmics
  • Delictes contra la seguretat del tràfic
  • Delictes contra la seguretat dels treballadors
  • Delictes d'amenaces i Danys
  • Violència de gènere
  • Assistència a detinguts
  • Dret penal de menors