• SOCIETATS: Constitució de Societats, Adaptació, Ampliació de capital, Fusió, Escissió, Dissolució i Liquidació
  • Assessorament i celebració Juntes d'accionistes
  • Responsabilitat Administradors
  • Contractació mercantil
  • Concurs de Creditors
  • Negociacions Extrajudicials
  • Reclamació d'impagats
  • Processos Canviaris
  • Ajornament Deutes
  • Empresa Familiar: Protocol – successió