• Representació davant les administracions tributàries: Agència Tributària
  • Planificació fiscal
  • Successions i Donacions
  • IRPF