• Separació, divorci i nul·litat
  • Nul·litat eclesiàstica davant la Cúria
  • Liquidació de règim econòmic
  • Divisió patrimonis
  • Mediació familiar
  • Incapacitat. Tutela i curatela
  • Desemparament de menors
  • Herències
  • Paternitat i filiació. Acció de reclamació i/o impugnació
  • Testament vital
  • Protocol familiar