Derecho Administrativo - SMAD | Advocats
 • Urbanisme:
  • Planejament urbanístic
  • Constitució i gestió Junta de Compensació
  • Expropiacions
 • Reclamació patrimonial contra l'administració
 • Recursos administratius
 • Recursos contenciós-administratiu
 • Expedients de derivació responsabilitat: successió d'empreses